Canal Ocupació

xappy_canalempleo

Treballar no és una virtut, és una elecció

Vols formar part del nostre equip?


Consulta les nostres ofertes de treball a infojobs

Consulta ofertes de treball al nostre buscador

 

El nostre equip

A Xappy People tenim un únic objectiu: la creació de feines i la inserció de les persones amb discapacitat en el món laboral per crear una realitat laboral més justa.
Les persones són el valor del nostre èxit i entenem que per dur a terme una bona feina necessitem bons professionals, per això els ajudem a augmentar la seva vàlua i el seu talent.
Considerem que els valors que ens defineixen i que estan presents en tota l’organització són el respecte, l’esforç i l’entusiasme per fer una bona feina.
La nostra feina es recolza en els factors següents:

 • Resposta a les necessitats del client
 • Millora contínua en la nostra feina
 • Confiança en l’equip de treball
 • Sinceritat i compromís


Integració i discapacitat

A Xappy People entenem que la discapacitat no és només una característica de l’individu, sinó que afecta la relació d’aquest amb la societat i pot variar (augmentar o disminuir) segons les exigències del seu entorn.
El nostre objectiu es basa a transformar la realitat de les persones amb discapacitat per potenciar-ne les capacitats a través de programes d’integració individualitzats i acompanyar-los perquè aconsegueixin el seu lloc a la societat i se sentin part d’ella.

Procés integrador

Per aconseguir el nostre objectiu, els professionals de suport del Centre Especial de Treball seqüencien la intervenció de la manera següent:

 • 1) Selecció i benvinguda: tothom té accés a la nostra borsa de treball, independentment de l’edat, el gènere o la nacionalitat. Les nostres vacants van dirigides a aquelles persones amb discapacitat que desitgin aportar el seu esforç i participar en un equip de treball orientat a obtenir un rendiment més gran.
  La psicòloga analitza el binomi requisits-capacitats i planifica les mesures d’adequació que s’han de dur a terme en el lloc de treball per optimitzar les capacitats del nou treballador.
  Donem la benvinguda als nous treballadors acompanyant-los al lloc de treball i formant-los en les seves tasques durant el primer dia de feina.


 • 2) Seguiment i adaptació al lloc: les dificultats que les persones amb discapacitat poden trobar en el seu lloc de treball sovint es deuen a mancances, obstacles i barreres que existeixen en l’entorn social i laboral del treballador. Si entenem la discapacitat des d’aquest punt de vista, cal detectar i modificar aquells aspectes de l’entorn i de l’individu que puguin obstaculitzar la capacitat plena del treballador. D’aquesta manera, es fa imprescindible la tasca del CET en l’adequació de les condicions del lloc de treball i de les característiques del treballador amb discapacitat que desenvolupen la seva activitat a l’empresa.Mesures d’adaptació:
  • Reducció de jornades laborals
  • Flexibilitat d’horaris de feina
  • Introducció d’eines i medis d’adaptació
  • Reubicació del treballador en altres llocs de treball
  • Formació especialitzada i específica
  • Seguiment periòdic de cadascun dels treballadors amb la finalitat de detectar de manera precoç les necessitats individuals.